Επαγγελματίας ΕΑΥ

Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερα θέματα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της γήρανσης στον χώρο εργασίας και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και για θέματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, κάθε ένα από τα θέματα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση.

Πατήστε στην επιλογή «ανάγνωση» για να ανοίξετε ένα θέμα ή στο «+» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος:

 • 1
  Γήρανση και εργασία
  • Γιατί η γήρανση αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία;
  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη γήρανση
  -
  +
 • 2
  Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
  • Τι είναι η διαχείριση της ηλικίας?
  • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού
  • Αντιμετώπιση αλλαγών που συνδέονται με την ηλικία
  • Μοντέλο ικανότητας για εργασία
  -
  +
 • 3
  Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας
  • Τι είναι η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας;
  • Οφέλη των χώρων εργασίας που προάγουν την υγεία
  -
  +
 • 4
  • Γιατί είναι σημαντικό το θέμα της επιστροφής στην εργασία?
  • Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και επιστροφή στην εργασία  
  -
  +
Theme
Close tour
Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερα θέματα. Πατώντας στο «+» μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος και πατώντας στην επιλογή «ανάγνωση» θα ανοίξετε ένα θέμα.
Αν θέλετε να αλλάξετε προφίλ, πατήστε στο αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία. Εδώ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της λειτουργίας αναζήτησης.
Στο επάνω μενού, μπορείτε να πατήσετε στο πεδίο «Καλές πρακτικές» για να διαβάσετε παραδείγματα σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Το πεδίο «Χρήσιμοι πόροι» περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο με το γλωσσάριο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τη γήρανση και την εργασία πατώντας στο τελευταίο στοιχείο του μενού.
Η σελίδα «Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό» σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό οδηγό και τον συντάκτη του.

Τέλος, πατώντας στο εικονίδιο «αρχική σελίδα» επιστρέφετε στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού οδηγού.

Η περιήγηση ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση αυτού του ηλεκτρονικού οδηγού!

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Πρόκειται για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο.
First of all, you have to select your country (and language).
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Are you an employer, worker, HR manager or OSH professional?
Select your profile to access to your specific content.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
The e-guide is based around four themes.
Click on them to find out all information about theme.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!